Metoda Eduklocki w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie
Załączniki

Autor szkolenia: Tomasz Pałasz

Zakres szkolenia

Szkolenie opiera się na metodzie praktycznego uczenia się (hands-on learning) i uczenia się poprzez działanie (ang. learning by doing) za pomocą klocków konstrukcyjno-edukacyjnych typu Morphun, Loowi, Architect. To w nich „drzemie” ciekawość, różnorodność kształtów, kolorów, nieograniczona ilość możliwości, co naturalnie intryguje i przyciąga dzieci na każdym etapie rozwoju. Dziecko planuje, zapamiętuje, odkrywa, poznaje świat wokół siebie bawiąc się klockami. Zabawa nimi w taki w naturalny, niewymuszony sposób rozwija umiejętności praktyczne, wyposaża w wiedzę i kształtuje postawy dziecka. To one stanowią filar metody Eduklocki – metody praktycznego uczenia się. Klocki to również narzędzie do uczenia się. Wymuszają na nauczycielu zmianę roli z edukatora na autokreatora. Wymuszają również na edukacji nowe zadanie tj. „inspirować”, bo one same w sobie inspirują do działania.  

Uczestnik szkolenia w trakcie pierwszej części zostanie zapoznany z głównymi założeniami metody ( m.in.: termin eduklocki, czym jest sama metoda, czym są klocki Morphun, Loowi, Architect, jaką rolę pełnią klocki w rozwoju dziecka, roli zabawy w pracy z klockami, zasady pracy, grupa docelowa).

Druga część szkolenia poświęcona została na szczegółowy opis klocków Morphun, Loowi, Architect (m.in.: klocki od strony wizualnej, rodzaje i wielkość klocków, co wyróżnia klocki, instrukcje, podział klocków ze względu na wiek dziecka).

W części końcowej (trzeciej) uczestnik szkolenia w sposób praktyczny usystematyzuje swoją wiedzę na temat metody. Na podstawie wskazówek do pracy metodą Eduklocki i z wykorzystaniem klocków m.in.: Morphun, Loowi – uczestnik szkolenia otrzyma do wykonania zadania. Tylko poprzez wdrożenie samego siebie do zadania mamy szansę na przełożenie wiedzy na umiejętności praktyczne.

Uczestnik szkolenia otrzyma zestaw pomocy edukacyjno-terapeutycznych niezbędnych do wdrożenia działań z III części szkolenia. Na zestaw składają się: klocki Morphun – Parrot 12 elementów oraz Instrukcja; klocki Loowi 40 elementów; przewodnik Metoda Eduklocki w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wersja elektroniczna); karty pracy stymulujące, rozwijające, usprawniające percepcję wzrokową w oparciu o metodę Eduklocki pt. Little Architect w terapii dzieci ze SPE (wersja elektroniczna).

Cel szkolenia

Głównym celem metody jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w procesie czytania i pisania.

Rola zajęć

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadzone metodą Eduklocki integrują aktywność terapeutyczną i sprzyjają:

 • stymulacji ogólnego rozwoju dziecka;
 • rozwojowi myślenia twórczego;
 • ćwiczeniu pamięci;
 • stymulacji funkcji percepcyjnych i motorycznych;
 • niwelowaniu napięć emocjonalnych (zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość, niska samoocena);
 • motywowaniu do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności;
 • wdrażanie do samodzielnej pracy;
 • tworzenie świadomości mocnych stron dziecka;
 • budowanie wzmocnień pozytywnych – wytworzenie motywacji;
 • wdrażanie do autokorekty;
 • stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu.

Metoda zalecana do wdrożenia na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych (np. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, inne zajęcia specjalistyczne) oraz w indywidualnej pracy w domu.

Źródło:https://youtu.be/E-MFrxTKvbs
Nie zapisany/a

Szkolenie Obejmuje

 • Zagadnienia: 5
 • Tematy: 13
 • Szkolenie Certyfikat